DiAwareness

Wie is DiAwareness VZW?

Omdat ikzelf heb ondervonden hoe onwetend, onbekend en vooral onbegripvol de maatschappij is met betrekking tot Type 1 diabetes, omdat ik op een pijnlijke manier meemaakte waar ouders tegen aan lopen, waar ouders en type 1 patiënten tegen op moeten boksen ( denk aan de vooroordelen en veroordelingen van en door de maatschappij), omdat ik kon zien en voelen waar Type 1 patiënten en hun omgeving mee te maken krijgen / hebben ….

Wel dat alles heeft mij doen besluiten om de vzw DiAwareness op te richten.

Binnen onze vzw richten we ons op ouders en sympathisanten.

Het doel van DiAwareness vzw is :

Type 1 diabetes bekend maken, het duidelijk onderscheid maken tussen Diabetes Type 1 en Diabetes Type 2

Wij zetten ons in voor de genezing van Diabetes Type 1, en een meer comfortabele zorg voor kinderen en ouders die met deze problematiek te maken krijgen en moeten (leren) leven

Awareness (bewustwording) naar de buitenwereld toe: dichtbij maar ook verder af. Denk bv aan de vriendenkring, de schoolomgeving, sport - en naschoolse activiteiten, verenigingen. Maar ook de politiek, de mutualiteiten, scholen, beleidsmakers en beslissingsnemers .

 

Fundraising (inzameling) : de broodnodige centen verzamelen die recht en oprecht bij de juiste personen/onderzoeken terechtkomen. De personen (artsen en onderzoekers) die samen met ons graag snel een goede oplossing kunnen bieden. Een weg bouwen naar genezing of in eerste instantie minder ingrijpende, meer comfortabele zorg voor onze kinderen.

 

Wat vinden wij belangrijk binnen onze vzw / wat mag u van ons verwachten :
Open boekhoudingen... open structuren... open geldstromen.
Open, eerlijke en directe communicatie
Schenkingen / giften / donaties worden volledig en integraal doorgestort naar het onderzoek ( ook voorzien van een fiscaal attest)

Ons motto ?
“Stop wishing, Start doing “! Stop met wensen, doe er iets aan !

Wij hopen velen van jullie te mogen ontmoeten, spreken, en wij hopen samen met jullie ons steentje te kunnen bijdragen aan een “suikervrije “ toekomst !
Heb je vragen, opmerkingen, ideeën, wil je iets delen, wil je samenwerken of brainstormen, loop je ergens tegenaan waar je hulp bij nodig hebt, wil je doneren of een activiteit organiseren ten voordele van Type 1 diabetes, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

We kijken er alvast naar uit !

Team DiAwareness