DiAwareness

School en diabetes

Als je diabetes hebt, ben je net als alle andere kinderen in de klas, en wil je geen "uitzondering zijn".  De meeste kinderen vanaf het 3-4de leerjaar weten ook heel goed hoe ze met hun diabetes moeten omgaan. Ze weten wanneer en wat ze moeten eten om hun bloedglucose op peil te houden en hoe ze insuline moeten gebruiken. Ze weten ook wanneer ze naar huis moeten bellen voor overleg. Heel belangrijk is dat de leerkracht dit begrijpt en er ruimte voor biedt. Jongere kinderen, in het 1ste en 2de leerjaar, hebben soms net iets meer aandacht nodig. Dit vraagt om goede afspraken, zodat het kind gewoon een fijne basisschooltijd heeft.

Bron : Diabeter

 

In de volgende link vindt u alle formulieren die u kunnen helpen om goede afspraken te maken met de school van uw zoon of dochter, en deze goed vast te leggen. Het is namelijk voor een ouder heel belangrijk dat uw kind op school goed opgevangen en begeleid wordt.

http://www.diabetesopschool.nl/documenten-downloaden.html

Bijna 1 op de 3 ouders van kinderen met diabetes op de lagere school moeten stoppen of minderen met werk, omdat hun kind op school geen goede begeleiding krijgt.
Vele scholen durven de verantwoordelijkheid voor kinderen met diabetes niet aan.
Dat is de hoofdreden waarom 1 van de ouders van de patiënt stopt met werken of minder gaat werken.
Sommige ouders moeten zelfs op zoek naar een andere school voor hun zoon of dochter.
Scholen ontwijken begeleiding van kinderen met diabetes vooral uit angst voor aansprakelijkheid, wat onterecht is vinden wij.
“Om kinderen met diabetes op school te helpen hoef je helemaal geen arts te zijn. Dat wat ouders vele malen per dag doen en ook vaak de oppas, opa’s en oma’s, de sportvereniging en ouders van vriendjes, moet ook op school kunnen. We moeten af van de vrijblijvendheid onder scholen om kinderen met diabetes te begeleiden.” (Lydia Braakman , oprichter Stichting Zorgeloos met diabetes naar school, terug te vinden op facebook ).
Diabetes op school is een verborgen probleem. Met kunst- en vliegwerk houden ouders hun kinderen met diabetes op school. Terwijl verschillende onderzoeken ook laten zien dat scholen en leerkrachten wel degelijk kunnen zorgen voor kinderen met diabetes. We hopen dat de overheid actie onderneemt en de regels aanpast. Andere landen zoals Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn ons al voorgegaan.”
In Nederland bv. is het zo dat juristen het eens zijn met de praktische oplossing die Diabetesvereniging Nederland voorstelde namens de coalitie. Die heeft te maken met de definitie van ‘beroepsmatig handelen’. De handelingen die leerkrachten verrichten voor kinderen met diabetes zijn geen medische handelingen.
Voor leerkrachten die een kind met T1 in de klas hebben, neem gerust een kijkje op onderstaande link voor meer info en de meest belangrijke dingen die je moet weten.

http://voluit.com/wp-content/uploads/8-Dingen-die-de-leerkracht-van-je-kind-zou-moeten-weten-over-diabetes-type-13.pdf

Loopt u als ouder ook vast met de school van uw diabeetje, of weigert uw school mee te werken aan redelijke aanpassingen voor uw zoon of dochter.....
Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap ( waartoe diabetes type 1 ook behoort ) niet zomaar de lessen kunnen volgen.
Voor deze leerlingen moet de eerste optie zijn: gewoon onderwijs volgen met extra zorg en redelijke aanpassingen.

http://www.vlaanderen.be/…/publicat…/detail/update-m-decreet

Komt er dan alsnog geen compromis, wendt u dan tot UNIA, het Interfederaal gelijke kansen centrum in Brussel. Zij kijken verder dan het M decreet en baseren zich op het Verdrag. Bij Unia vindt u een luisterend oor en hulp op maat.

http://www.unia.be/nl

Vindt u deze stap te groot, of ziet u er tegenop, neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/leerzorg/VN/verdrag.pdf