DiAwareness

Diabeter : Kijkje bij onze Noorderburen

Diabeter

Graag laten wij u kennismaken met diabeteszorg over de Belgische landsgrenzen, en stellen wij u Diabeter voor.
Wij nemen u graag mee voor een virtuele kennismaking met Diabeter in Nederland.
Diabeter is gespecialiseerd in de behandeling van Type 1 Diabetes, en heeft verschillende behandelcentra over heel Nederland verspreid.
Hun missie ?  Een toekomst zonder diabetescomplicaties !
Diabeter is hét behandelcentrum voor type 1 diabetes bij kinderen en jongvolwasssenen. Wij verlenen niet alleen goede diabeteszorg, we willen de diabeteszorg verbeteren! Wij werken aan een toekomst zonder diabetescomplicaties voor al onze patiënten. Onze aanpak leidt nu al tot bijzondere resultaten: 58% van onze insulinepompgebruikers bereikt een HbA1c*) van lager dan 7,5%. Een bijzonder goede uitkomst, ook internationaal gezien.

Gezonder opgroeien

Een zo laag mogelijk HbA1c is belangrijk, want een betere diabetesregeling betekent veel minder ziekenhuisopnamen (slechts 3% van onze patiënten per jaar krijgen met een ziekenhuisopname te maken). De ca. 1700 jonge mensen die bij ons onder behandeling zijn, groeien hierdoor op de lange termijn gezonder op. Dit betekent dat diabetescomplicaties op latere leeftijd zoveel mogelijk worden voorkomen.

 *) Het HbA1c is een maat voor gemiddelde waarde van de bloedglucosespiegel over de afgelopen 2 à 3 maanden. Streefwaarde bij kinderen is <7,5% (< 58 mmol/l.).

Snelle groei

Diabeter is in 2006 opgericht door kinderartsen dr. Henk-Jan Aanstoot en dr. Henk Veeze, beiden afkomstig van het Erasmus Sophia Kinderziekenhuis en later het IJsselland Ziekenhuis. Zij vonden dat de diabeteszorg voor kinderen en jongeren beter moest. Deze kinderen en jongeren verdienen een toekomst zonder diabetescomplicaties! En dit vraagt om een zelfstandig gespecialiseerd centrum waar diabetes het enige aandachtspunt is. De behoefte aan zo’n centrum bleek ongekend groot. We hoopten zo’n vierhonderd kinderen en jongvolwassenen met type 1 diabetes te kunnen behandelen. Inmiddels zijn dit er al meer dan 1.700, verdeeld over de vestigingen in Rotterdam, Deventer, Veldhoven en Schiphol.

Diabeter: anders door focus en vernieuwing

Zorg voor kinderen en jongvolwassenen met diabetes verdient een gespecialiseerd behandelcentrum met een volledige focus op type 1 diabetes. Alleen door focus kunnen we optimale diabeteszorg verlenen aan de jonge mensen die opgroeien met deze chronische ziekte. Diabeter biedt niet alleen zorg, maar levert een actieve bijdrage aan het steeds beter maken van die zorg. We doen dit door actief bij te dragen aan onderzoek dat onze patiënten een leven zonder diabetescomplicaties moet bieden, en dat uiteindelijk moet leiden tot volledige genezing van type 1 diabetes.

 De nieuwste insulinepomp- en sensortechnologie

Om de zorg te verbeteren, passen we de nieuwste technologieën toe die voor mensen met type 1 diabetes beschikbaar zijn en nemen we nationaal en internationaal deel aan onderzoek dat moet leiden tot betere behandeling en uiteindelijk tot genezing van diabetes. 

24-uur per dag bereikbaar

Diabetes heb je altijd. Daarom kun je bij ons zeven dagen per week, 24 uur per dag direct en zonder tussenkomst van anderen een medisch specialist van Diabeter bellen voor acute vragen en overleg. Bovendien bieden we dagelijkse telefonische spreekuren, bereikbaarheid per email die binnen 1 werkdag beantwoord wordt.

E-health:

Daarna krijg je binnen een paar minuten een kleurenoverzicht in je email (ther@piemail) dat inzicht geeft in de gluoceswaardes van de voorafgaande weken. Rode waardes betekenen te hoge waardes, blauwe waardes staan voor te lage bloedsuikers, en groene waardes zijn goed. Zo weet je in één oogopslag waar je staat en kun je, als je dat wilt, overleggen met het medisch team van Diabeter.

Zorg en research

Kinderen en jongvolwassenen met type 1 diabetes verdienen optimale zorg. Juist hiervoor is Diabeter in 2006 ontstaan. Maar goede zorg bieden alleen is niet genoeg. Diabeter wil de zorg ook verbeteren. Het wil dat deze mensen een toekomst zonder diabetescomplicaties tegemoet kunnen gaan en heeft als uiteindelijke doel dat type 1 diabetes te genezen is. Research is dan ook een buitengewoon belangrijk aandachtsgebied voor Diabeter.

Educatie en regie

Diabeteszorg vereist heel veel handelingen en en werk per dag. ‘Het is een extra baan naast je gewone werk’ zeggen ouders en patienten wel eens.  Diabeter kan daarbij de educatie en regie leveren, ook voor de omgeving van een patiënt. We organiseren thuis- en schoolbezoeken en bijeenkomsten voor ouders, kinderen en ook speciale avonden voor de leerkrachten van onze patiënten. Bij Diabeter staat persoonlijk en intensief contact altijd voorop. Waar in het verleden de polikliniekbezoeken het belangrijkste waren, zijn nu de tussentijdse contacten per e-mail, via uploads en telefoon een belangrijk onderdeel van onze diabeteszorg. Dit maakt het mogelijk de diabetesregeling continue aan te passen en bij te stellen. Anders dan wat vroeger ‘instellen’ heette, leren wij ouders en patiënten nu continue de diabetes aan te passen. Daardoor is meer dan ooit een flexibeler en dynamischer leven mogelijk.

Medische resultaten

De kwaliteit van zorg voor kinderen en jongvolwassenen met type 1 diabetes is af te meten aan twee waarden: de HbA1c-waarde en het aantal diabetes gerelateerde acute ziekenhuisopnamen.
Voor kinderen en jongeren is een HbA1c lager dan 7,5 procent de streefwaarde en voor volwassenen lager dan 7 procent. In 2012 had 58,4 procent van onze patiënten een insulinepomp. Van hen bereikte 36,8 procent een HbA1-c waarde van tussen de 7,5 en 9,5 procent. 19,4 procent bereikte zelfs een HbA1c-waarde van lager dan 7 procent. Nog beter waren de resultaten bij patiënten die zowel een pomp als een sensor gebruiken. Van hen had 58,5 procent een gemiddelde HbA1c-waarde van minder dan 7,5 procent. 31,7 procent van deze patiëntgroep behaalt zelfs een gemiddelde waarde van minder dan 7 procent. 
Internationaal gezien zijn dit goede uitkomsten. Ook belanden de patiënten van Diabeter verhoudingsgewijs veel minder vaak voor acute, diabetes gerelateerde zorg in het ziekenhuis. Bij Diabeter is dit slechts 3 procent.

 

Bron: Website Diabeter https://diabeter.nl/nl/over-diabeter/wie-we-zijn/