DiAwareness

Aantal diabeten neemt toe

De incidentie van diabetes type 1 bij Europese kinderen neemt toe. Tussen 2005 en 2020 wordt 70 procent toename van type 1-diabeten onder de 15 jaar voorspeld. Dit blijkt uit een multi-centre studie die The Lancet 28 mei online publiceerde.

In registers van 17 Europese landen werd nagegaan hoeveel nieuwe gevallen van diabetes type 1 bij kinderen onder de 15 erbij waren gekomen tussen 1989 en 2003. Dat was gemiddeld 3,9 procent per jaar. Bij kinderen onder de 5 jaar was dat zelfs 5,4 procent per jaar. Als deze trend zich zo doorzet, is het aantal zeer jonge kinderen met insulineafhankelijke diabetes verdubbeld in 2020. In Oost-Europese landen neemt de incidentie sneller toe dan in West-Europa.

In deze studie is geen onderzoek gedaan naar het waarom van de stijging, maar het lijkt waarschijnlijk dat omgevingsfactoren een rol spelen. Zulke snelle veranderingen kunnen niet zijn toe te wijzen aan genetische veranderingen. Het feit dat in het voormalige Oostblok het aantal kinderen met diabetes type 1 het snelst stijgt, kan erop wijzen dat ook deze diabetes-variant samenhangt met levensstijl. Daar immers verandert deze sneller dan voorheen en dan in andere landen.

Veel aandacht is er de afgelopen jaren geweest voor de toenemende incidentie van diabetes type 2, oftewel ouderdomssuiker, bij kinderen en adolescenten. Maar nu blijkt dus ook diabetes type 1 vaker voor te komen, met name bij de allerjongste kinderen. De auteurs dringen er daarom op aan om rekening te houden met een stijging van onder meer patiëntjes die zich met een keto-acidose zullen presenteren. SB

Bron : The Lancet, online publicatie 28 mei 2009