DiAwareness

Statuten

U kunt de statuten ten allen tijden opvragen bij ons.

Deze zijn ook gedeponeerd in het Belgisch Staatsblad.